De Vrije Pers

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989) nr. 1031. Overgenomen met toestemming van het NIOD te Amsterdam. Winkel schrijft het volgende:

Evenals in vele andere steden, waren ook in Leiden na de Spoorwegstaking stemmen opgegaan  om tot gecombineerde uitgaven te komen. Voor zover het de officiële mededelingen van Radio  Oranje betrof, werden deze in een Oranje-Bulletin verwerkt. De pogingen het nieuws te coördineren gelukten pas eind maart 1945, toen het optreden van de Landwacht  tenslotte de doorslag gaf (zie: Kroniek van de Week). Aan de totstandkoming  namen de Kroniek, The Home Service, De Bevrijding, Trouw, De Vrije Katheder en De Waarheid deel. Het Dagelijks Nieuws en Het Parool wilden  in verband met hun naoorlogse plannen niet aan de fusie meewerken. Terwille van de goede indruk, die dit op het publiek zou maken, werden Ons Volk, Vrij Nederland en andere bladen ook in  de kop vermeld, maar de Kroniek was hier zeer tegen gekant omdat deze groep voor een waarheidsgetrouwe voorstelling van zaken was. Spoedig werden deze titels dan ook weggelaten. De  Kroniek-groep zorgde voor de kopij, The Home Service voor de technische verzorging.

De Vrije Pers verscheen voor het eerst op 19 maart 1945 en haalde een dagelijkse oplage van 15.000 tot 20.000 exemplaren.