Vrije Stemmen

Het gestencilde blad Vrije Stemmen verscheen vanaf 23 december 1944 tot 21 april 1945 tweemaal per maand in een oplage van ongeveer 1000 exemplaren. De inhoud bestond uit artikelen en citaten uit de illegale pers, de pers uit bevrijd gebied en de wereldpers. Het werd vervaardigd door Ed van de Voort.

Bron: Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989) nr. 1043. Overgenomen met toestemming van het NIOD te Amsterdam.

Go to Locatie

Locatie

1200+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

900+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden