Café-restaurant Schuttershof

De naam café-restaurant Schuttershof roept nog maar vage herinneringen op, maar de locatie is welbekend. Schuttershof zat hier vanaf februari 1939 tot de zomer van 1962, toen zich in het pand In den vergulden Turk vestigde, dat eerder in de Breestraat had gezeten. In de zalen van Schuttershof vonden gedurende… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 30/09/2017

Van der Werfpark

In het Van der Werfpark staat sinds 1874 een standbeeld voor burgemeester Pieter van der Werff, de beroemde Leidse burgervader ten tijde van het beleg van Leiden in 1574. De Spanjaarden hadden de stad ingesloten en onder de bevolking heersten honger en ziekten, die het moreel ernstig aantastten. Volgens de… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 30/09/2017

Weijden, Koos van der

Koos (Jacobus) van der Weijden (1922) werd in februari 1945 thuis gearresteerd samen met zijn twee broers en mogelijk nog enkele andere personen. Hij was lid van de Binnenlandse Strijdkrachten, maar de precieze reden van arrestatie is niet bekend. Hij werd op 12 maart 1945 gefusilleerd in Rotterdam tegelijk met… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 30/09/2017

Geijsman, Jan

Jan Geijsman, een zoon van  mw. P.J. Geijsman-van Katwijk, was betrokken bij de hulp aan ondergedoken Joden, onder meer bij het echtpaar Jonk-van Loef. Al eerder was hij betrokken geweest bij het eerste Leidse illegale blad Ik zal handhaven. Nadat de redactie van dit blad in 1943 grotendeels was gearresteerd… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 30/09/2017

Touw, ds. Hendrik Cornelis

Dominee Hendrik Cornelis (Henny) Touw  (1903-1972) is bekend geworden omdat hij op 3 oktober 1941 een geruchtmakende dienst heeft geleid in de Pieterskerk ter gelegenheid van de herdenking van Leidens ontzet. In nauwelijks verhulde woorden bracht hij de overwinning van 3 oktober 1574 op de Spaanse overheerser in verband met… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 30/09/2017