Herstelfonds en Schade Enquête Commissie

Tegemoetkoming voor oorlogsgeweldschade Binnen twee weken na de capitulatie liet de Opperbevelhebber van de land- en zeemacht (generaal Winkelman, die belast was met het burgerlijk gezag) een onderzoek uitvoeren naar de omvang van de schade die de oorlog had veroorzaakt. Het land moest weer worden opgebouwd. In eerste instantie ging… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Herstelfonds 1940

Het Herstelfonds 1940 Al in juni 1940 werd het Herstelfonds door de Rijkscommissaris in het leven geroepen om de uitgaven voor het herstel van de oorlogsschade te kunnen financieren. De verordening was nogal ruim of zelfs vaag geformuleerd en werd in een toelichting nader uitgelegd. Het ging blijkbaar niet alleen… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .