Appler, August

August L.A. Appler kwam vrij snel na de capitulatie uit Neurenberg (D) naar Leiden in verband met zijn aanstelling bij de gemeentelijke arbeidsbeurs. Hij woonde achtereenvolgens in de Zeemanlaan, de Haarlemmerstraat en de Lijsterstraat. In 1942-1943 was hij Fachberater van het Duitse afdeling van het Leidse arbeidsbureau en belast met het aanwijzen van mannen voor de arbeidsinzet. Hij bleek snel tevreden, maar dat kostte hem zij functie. Na een controle in november 1943, waarbij tal van onregelmatigheden werden geconstateerd, die door Nederlandse ambtenaren waren begaan, werd hij van zijn taak ontheven en opgevolgd door een man die veel actiever optrad.

Go to Locatie

Locatie

1400+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1275+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden