Rodenburg, Henk

In 1943 was Henk Rodenburg (1919) werkzaam op het gewestelijk arbeidsbureau in de Doezastraat als chef van de afdeling jeugdbemiddeling. In februari 1944 weigerde hij, in nauw overleg met de… [Lees meer]

Arbeidscentrale

De Arbeidscentrale (AC) was de falsificatiecentrale van de Leidse afdeling van het Nationaal Steunfonds. De AC werd geleid door Joh. Siebelt, die opereerde onder de schuilnaam Joop van AC. Siebelt… [Lees meer]