Rodenburg, Henk

Henk Rodenburg pasfotoIn 1943 was Henk Rodenburg (1919) werkzaam op het gewestelijk arbeidsbureau in de Doezastraat als chef van de afdeling jeugdbemiddeling. In februari 1944 weigerde hij, in nauw overleg met de ontslagen directeur Hazelhoff, een controle uit te voeren bij bedrijven in verband met de arbeidsinzet (het Zurückstellungsverfahren) en besloot onder te duiken. In de periode daarna kreeg hij contact met een illegale groep, die gewoonlijk de TD-groep wordt genoemd, en begon onder een valse identiteit als een reizende instructeur arbeidsbureaus te bezoeken om daar ambtenaren te werven voor illegaal werk. Tijdens een van die tochten werd hij op 20 juni 1944 gearresteerd en naar Kamp Vught overgebracht. Daar werd hij onder die valse naam op 11 augustus 1944 gefusilleerd als represaille voor een aanslag op een agent van de Sipo/SD. Pas na de Bevrijding kwam men er achter dat het Henk betrof.
Zijn vader, voor wie Henk kostwinner was geweest, kreeg een financiële ondersteuning van de Nederlandse Verzetsorganisatie van Lex Bernard en later van het Nationaal Steunfonds (NSF).

Go to Locatie

Locatie

999 locaties

Go to verhaal

verhaal

1000+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

475+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

375+ trefwoorden