Appler, August

August L.A. Appler kwam vrij snel na de capitulatie uit Neurenberg (D) naar Leiden in verband met zijn aanstelling bij de gemeentelijke arbeidsbeurs. Hij woonde achtereenvolgens in de Zeemanlaan, de Haarlemmerstraat en de Lijsterstraat. In 1942-1943 was hij Fachberater van het Duitse afdeling van het Leidse arbeidsbureau en belast met… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 07/04/2018

Café Münchener Hof

Begin november 1940 opende café Münchener Hof haar deuren. Hoewel er verder niets over bekend is, mag men wel aannemen, dat dit café gericht was op een Duitstalige klandizie. Duitse militairen mochten alleen in speciaal door de Wehrmacht aangewezen horecagelegenheden komen…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/02/2018

Café De Gouden Wagen

De uitbater van dit café was tamelijk Deutschfreudlich. Dat is goed te zien op een aantal foto’s, waarvan er één is opgenomen in het Fotoboek Leiden 40-45. Daarop verpozen de uitbater met zijn familie in een ongedwongen sfeer met Duitse militairen…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/02/2018

Feldgendarmerie

De Feldgendarmerie was de militaire politie van de Wehrmacht. Men kon deze manschappen herkennen aan een metalen plaatje, dat op de borst werd gedragen. Naarmate de oorlog verstreek werd de reputatie van de Feldgendarmerie steeds slechter vanwege het harde en brute optreden. Gewone burgers konden met de Feldgendarmerie in aanraking… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 02/02/2018

Ortskommandantur en Wehrmachtskommandantur

Zodra de bezetting van Nederland een feit was kreeg Leiden een Ortskommandant. Dat was een militair, meestal een Hauptmann (kapitein), die belast was met de civiele aangelegenheden van het leger, zoals de vordering van en het gebruik van openbare gebouwen en woningen. De Ortskommandant van Leiden heeft op verschillende adressen… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 02/02/2018

Kamerlingh Onneslaboratorium

In 1940 was het Kamerlingh Onneslaboratorium een wereldvermaard natuurkundig centrum voor onderzoek naar extreem koude temperaturen (cryogeen onderzoek). Het was genoemd naar de in 1926 overleden natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes, die in 1930 de Nobelprijs voor natuurkunde had gekregen. In 1940 bewoog het onderzoek zich op het terrein van supergeleiding… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 30/01/2018