Boks, Johan

Gepubliceerd op

In 1938 was Johan Boks (1896-1973) directeur geworden van de gemeentelijke HBS voor jongens aan de Burggravenlaan nadat hij op die school enige jaren leraar wiskunde was geweest. In het eerste jaar van de bezetting kreeg hij regelmatig problemen met zijn collega scheikunde J.J. Valkenburg, die propaganda maakte voor de NSB en tijdens de lessen enthousiast over het nationaalsocialisme praatte. Ouders kwamen zich bij Boks beklagen over het gedrag van Valkenburg.
Op 9 december 191 werd Boks gearresteerd. Valkenburg zou daarin de hand hebben gehad, maar die heeft dat na de oorlog ontkend. Over de straf die Boks moest ondergaan is vooralsnog niets bekend.
Opmerkelijk feit is, dat het huis van Boks in de eerste dagen van augustus 1944 door de Sipo werd ontruimd. Of er enig verband is geweest met de houding van Boks gedurende de oorlogsjaren is niet duidelijk.