Ir. J.J. Valkenburg

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Ir. J.J. Valkenburg was van 1921 tot 1 januari 1943 leraar scheikunde aan de gemeentelijke HBS op de hoek van de Burggravenlaan en de Hoge Rijndijk. Daarna werd hij leraar aan en later directeur van een HBS in Rotterdam. Valkenburg maakte geen geheim van zijn sympathie├źn voor de NSB en voor de Duitse zaak. Hij werd zelfs lid van de Germaanse SS. Hij verzamelde belastende informatie over politieke tegenstanders en stuurde die naar de Sipo/SD.
Na de oorlog werd hij berecht in het kader van de Bijzondere Rechtspleging. Het Leids tribunaal vond het bijzonder bezwaarlijk, dat hij als opvoeder had gefaald door op school nationaalsocialistische propaganda te verspreiden en door streng op te treden tegen alle uitingen van vaderlandsliefde of trouw en aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje, bijvoorbeeld het dragen van speldjes of strikjes. De beschuldiging, dat Valkenburg verantwoordelijk was voor of zelfs maar betrokken was bij de arrestatie van directeur dr. J. Boks, kon niet worden bewezen.
Hij werd veroordeeld tot verbeurdverklaring van zijn woning, zijn huisraad en ’tal van andere roerende goederen’ en een bedrag van fl 22.000. Verder werd hij voor een periode van zes jaar ontzet uit de beide kiesrechten.