Vuurwerkfabriek Kat Leiden

Kat in het nauw?

De Leidse vuurwerkfabriek A.J. Kat was tijdens de Bezetting werkzaam voor de Wehrmacht, onder meer door het verwijderen van kruit uit buitgemaakte munitie. Na de oorlog werd de directeur/eigenaar Kat ter verantwoording geroepen…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Brief aan Schwebel

Bezorgde NSB’er verklapt geheim

De Leidse textielfabrikant Arie Krantz werd na de oorlog onder meer beschuldigd van verraad. Hij zou illegale bijeenkomsten van studenten bij de Joodse bakker Weijl persoonlijk aan de Beauftragte Schwebel hebben gemeld…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Krantz, Adriaan

De broers Adriaan en Leo Krantz vormden de directie van de textielfabriek NV J.J. Krantz en zoon, gespecialiseerd in de fariacage van uniformstof. De aandeelhouders van de textielfabriek hebben in de oorlogsjaren goud geld verdiend aan de productie voor de Wehrmacht en andere Duitse organisaties. Beide directeuren waren lid van… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Guljé, Felix

Op 1 maart 1946 werd ’s avonds in de deuropening van zijn huis aan de Van Slingelandtlaan 8 in Leiden ir. F.H.E. Guljé doodgeschoten. De dader werd nooit gepakt. Guljé was directeur van de Hollandse Constructiewerkplaatsen, een grote Leidse constructiewerkplaats. Daarnaast was hij gedelegeerd commissaris van het dochterbedrijf de NV… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Kantongerecht en tribunaal

Gedurende de bezetting kreeg het kantongerecht naast de normale zaken overtredingen te berechten van enkele speciale regelingen zoals de spertijd of verduisteringsvoorschriften. Na de bevrijding werden er in het gebouw zittingen gehouden van het Leids tribunaal, dat belast was met de berechting van politieke verdachten in het kader van de… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Ir. J.J. Valkenburg

Ir. J.J. Valkenburg was van 1921 tot 1 januari 1943 leraar scheikunde aan de gemeentelijke HBS op de hoek van de Burggravenlaan en de Hoge Rijndijk. Daarna werd hij leraar aan en later directeur van een HBS in Rotterdam. Valkenburg maakte geen geheim van zijn sympathieën voor de NSB en… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Ruyter van Steveninck, mr. R. N. de

Mr. Raymond Nazaire de Ruyter van Steveninck (1894) was burgemeester van Leiden van 1 april 1941 tot 5 mei 1945. Vóór de oorlog was hij beroepsmilitair geweest en in de meidagen van 1940 had hij gediend als kapitein van de artillerie. Hij was in 1935 landelijk bekend geworden door een… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Questroo, Lucas

Lucas Questroo (1896) was firmant van een lijstenmakerij en kunsthandel, een familiebedrijf dat door zijn vader in 1895 was opgericht. Vóór de oorlog bekleedde hij tal van bestuursfuncties bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo was hij enige tijd voorzitter of secretaris van de Leidse Christelijke  Oranjevereniging, oprichter van de vereniging Koninginnedag,… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .