Kat in het nauw?

De Leidse vuurwerkfabriek A.J. Kat was tijdens de Bezetting werkzaam voor de Wehrmacht, onder meer door het verwijderen van kruit uit buitgemaakte munitie. Na de oorlog werd de directeur/eigenaar Kat ter verantwoording geroepen…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Brief aan Schwebel

Bezorgde NSB’er verklapt geheim

De Leidse textielfabrikant Arie Krantz werd na de oorlog onder meer beschuldigd van verraad. Hij zou illegale bijeenkomsten van studenten bij de Joodse bakker Weijl persoonlijk aan de Beauftragte Schwebel hebben gemeld…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Guljé, Felix

Op 1 maart 1946 werd ’s avonds in de deuropening van zijn huis aan de Van Slingelandtlaan 8 in Leiden ir. F.H.E. Guljé doodgeschoten. De dader werd nooit gepakt. Guljé was directeur van de Hollandse Constructiewerkplaatsen, een grote Leidse constructiewerkplaats. Daarnaast was hij gedelegeerd commissaris van het dochterbedrijf de NV… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Kantongerecht

Gedurende de bezetting kreeg het kantongerecht naast de normale zaken overtredingen te berechten van enkele speciale regelingen zoals de spertijd of verduisteringsvoorschriften. Na de bevrijding werden er zittingen gehouden van het Leids tribunaal, dat belast was met de berechting van politieke verdachten in het kader van de Bijzondere Rechtspleging. Hier… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Ir. J.J. Valkenburg

Ir. J.J. Valkenburg was van 1921 tot 1 januari 1943 leraar scheikunde aan de gemeentelijke HBS op de hoek van de Burggravenlaan en de Hoge Rijndijk. Daarna werd hij leraar aan en later directeur van een HBS in Rotterdam. Valkenburg maakte geen geheim van zijn sympathieën voor de NSB en… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Volksgebouw

Het Volksgebouw werd in 1919 in gebruik genomen en bood tot eind 1940 / begin 1941 onderdak aan alle sociaal-democratische verenigingen in Leiden. Het vormde het centrum van de sociaal-democratische beweging, die in 1941 vanwege de gelijkschakeling volledig oploste. Het langst bleef het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) functioneren, maar… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .