Questroo, Lucas

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Lucas Questroo (1896) was firmant van een lijstenmakerij en kunsthandel, een familiebedrijf dat door zijn vader in 1895 was opgericht. Vóór de oorlog bekleedde hij tal van bestuursfuncties bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo was hij enige tijd voorzitter of secretaris van de Leidse Christelijke  Oranjevereniging, oprichter van de vereniging Koninginnedag, bestuurslid van het Christelijk Militair Tehuis, secretaris van de Nationale Vereniging Pro Rege, secretaris van de Nationale Bond Het Mobilisatiekruis en secretaris van het hoofdbestuur van de Nederlandse Christelijke Padvindersvereniging. Questroo was dus een echte “Oranjeklant”.  Ook was hij voorzitter geweest van de Leidse afdeling van de vereniging voor EHBO. Op iets ander vlak lag zijn bestuurslidmaatschap van de Christelijke Jongelingsvereniging Prediker 12:1a. Questroo moet een enorm netwerk hebben gehad.

Arrestatie
Alle Oranjegezinde en nationale organisaties werden door de bezetter verboden. Questroo werd op 4 januari 1944 gearresteerd in verband met de aanslag op de directeur van het Leidse arbeidsbureau een dag eerder. Hij werd als gijzelaar overgebracht naar Kamp Vught en verbleef daar tot zijn vrijlating op 22 juli 1944. Wat de reden is geweest voor zijn gijzeling is niet geheel duidelijk, maar hij stond uiteraard bekend om zijn liefde voor het Huis van Oranje.

Na de oorlog
Na de oorlog was hij enige malen lid van het Leids tribunaal in het kader van de Bijzondere Rechtspleging. Opnieuw nam hij volop deel aan het maatschappelijke leven, onder meer als diaken van de Nederlandse Hervormde Kerk en lid van de gemeenteraad voor de CHU. Verder werd hij voorzitter van de vereniging voor Ex Politieke Gevangenen, ExPoGe. Lucas Questroo stierf in 1962, 66 jaar oud.