Stadsbouwhuis

Het Stadsbouwhuis is in 1979 gebouwd op het terrein van de voormalige Stedelijke Lichtfabrieken. Er hangt een plaquette voor twee omgekomen ambtenaren van de Dienst Gemeentewerken, Cornelis Kiljan en Joop de Vries.  … verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Plaquette Haverzaklaan

In het pand Stationsweg 32 (destijds nummer 12) was in de oorlogsjaren het kantoor van de Leidse Duinwatermaatschappij gevestigd. Aan de zijmuur is een plaquette bevestigd ter herinnering aan de verdwenen Haverzakbuurt. In deze woonbuurt bevonden zich ook werkplaatsen van de LDM. De Haverzakbuurt en de Stationsweg werden zwaar getroffen… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Gemeentelijk oorlogsmonument

Kort na de Bevrijding werd een oorlogsmonument, een eenvoudig wit kruis, onthuld in de Steenstraat op een terrein dat door het bombardement van 11 december 1944 was verwoest. Het was direct al de bedoeling dit tijdelijke monument door een definitief monument te vervangen, maar het duurde ruim tien jaar voor… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Monument Bagage

Op 17 maart 2010 werd in Leiden een monument onthuld ter herdenking van de Joodse inwoners, die in de oorlog zijn weggevoerd. Het was die dag zevenenzestig jaar geleden, dat het Joodse Weeshuis aan de Roodenburgerstraat werd ontruimd en de laatste groep Leidse joden van huis werd opgehaald. Na die… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Plaquette Universiteitsbibliotheek

De universiteitsbibliotheek was tot 1983 gevestigd aan het Rapenburg en verhuisde in dat jaar naar de nieuwbouw aan de Witte Singel. In 2003 werd daar een gedenkplaat onthuld ter herinnering aan de Joodse medewerksters Elsa R. Molhuyzen-Oppenheim en Caroline van Loen, die beide in november 1940 werden ontslagen wegens hun… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Sanders-Platz, Elvire

Elvire Platz werd in 1891 in Keulen geboren. In 1918 trouwde zij in Leiden met de fabrikant Joseph Sanders, eigenaar van de zeepfabriek aan het Levendaal.  Waarschijnlijk is zij in verband daarmee overgegaan van het Jodendom naar het katholicisme. Mogelijk was zij al langer katholiek. Sanders, die in de jaren… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Kleeff, Meijer van

Op zondagochtend 2 november 2014 legde de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in aanwezigheid van tientallen familieleden en belangstellenden een Stolperstein ter nagedachtenis van Meijer van Kleeff voor diens toenmalige woning aan de Lorentzkade. Van Kleeff was met zijn gezin in 1938 uit Berlijn naar Nederland gevlucht. Nadat hij in oktober… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .