Eeckelaert, Eduard

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Eduard A.J.M. Eeckelaert (1890) was aan het begin van de oorlog handelsreiziger, maar werd in 1942 aangesteld als controleur bij de dienst Sociale Zaken van de gemeente Leiden. In de zomer van 1943 begon hij met het uittypen van radioberichten. Hij bracht die berichten onder meer bij Hijme Stoffels, procuratiehouder van de sigarenfabriek Edelachtbaar van Wijtenburg, die er voor zorgde dat de berichten door een werknemer werden overgetypt. In juni 1944 werd het blad vernieuwd en kreeg een semiprofessionele redactie. Eind juli 1944 verscheen het eerste gestencilde nummer van Het Dagelijks Nieuws. Eeckelaert geldt daarom als grondlegger van het Leidse illegale blad Het Dagelijks Nieuws. Hij overleed in 1965.