Foeken-ten Cate, Piet en Margaretha

Piet Foeken was leraar geschiedenis aan de christelijke HBS aan de Kagerstraat. In 1941 werd hij leraar geschiedenis en Nederlandse taal aan de HBS in Haarlem. Hij en zijn echtgenote hadden regelmatig onderduikers in huis voor de groep van Lex Bernard.
Foeken was vóór de oorlog reserve 1e luitenant van de infanterie. Zijn vrouw zamelde eind 1940 en 1941 Sinterklaas- en kerstgeschenken in en geld voor Nederlandse oorlogsgewonden in de herstellingsoorden Zonnegloren in Soest en Kareol in Aerdenhout. Zij deed dit samen met Annie Oudshoorn, die later medewerkster van de Leidse afdeling van het Nationaal Steunfonds zou worden. Of zij dit tijdens de resterende oorlogsjaren hebben voortgezet is niet bekend, maar na de oorlog nam in ieder geval mw. Foeken de draad weer op.

Over Kareol als herstellingsoord is meer te lezen op de website Bloemendaal 1940-1945.

NB Het echtpaar Foeken woonde met hun kinderen boven de Zuider Apotheek. Lammenschansweg 7 was destijds nummer 4.

 

Go to Locatie

Locatie

1200+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

900+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden