Streekkwartier Nationale Jeugdstorm

Gepubliceerd op

Op zaterdag 13 december 1941 werd hier een Streekkwartier van de Nationale Jeugdstorm geopend in aanwezigheid van de burgemeester en zijn echtgenote en een aantal vertegenwoordigers van de NSB en de WA. De inventaris van het gebouw heeft de Jeugdstorm voor een deel kunnen aanschaffen uit de boedels van de verboden organisaties van de Verkennerij en de Padvinderij. De macht van de NSB leek in deze periode alleen maar te groeien. De beweging bestond 10 jaar en ter gelegenheid van dit feit werden alle nog bestaande politieke partijen, behalve de NSB, door Rijkscommissaris A. Seyss-Inquart op 14 december verboden. Ondanks de opening van een nieuw  Kringhuis van de NSB aan het Rapenburg in 1942 bleef de Jeugdstorm in het Streekkwartier. Het blijkt in december 1943 nog in gebruik te zijn.
Na Dolle Dinsdag 5 september 1944 werd er een Duitse Diensstelle gevestigd, maar nadere bijzonderheden zijn daarover nog niet bekend.

Tekst herzien op 8 maart 2021.