Rijsdam, Frederik

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

In mei 1940 was Fredrik Rijsdam (1890) sergeant-schoenmaker in het Nederlandse leger. Na de ontbinding van het Nederlandse leger weigerde hij dienst te nemen bij de Opbouwdienst en bij de Nederlandse Arbeidsdienst. Het is niet bekend waarmee Rijsdam tijdens de oorlog verder de kost verdiende, maar mogelijk heeft hij al die jaren op wachtgeld gestaan.

Vermoedelijk kreeg hij via zijn bekenden bij de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (met name Salomon den Os) contact met een groep, die hulp verleende aan onderduikers voor de arbeidsinzet. Rond die tijd of naderhand werd hij lid van de Ordedienst. Nadat hij in juli 1944 opdracht had gekregen (mogelijk van Salomon den Os) een groep te vormen van oud-militairen slaagde hij er in om ongeveer 100 man bij elkaar te brengen, maar september werd deze groep tot zijn teleurstelling niet opgenomen in de Binnenlandse Strijdkrachten. Twee maanden later echter kreeg hij opnieuw de opdracht tot het vormen van een groep, wat in februari 1945 resulteerde in een groep gerekruteerd uit oud-leden van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm onder leiding van reserve-luitenant J.J. van Seventer. Helaas werd de groep niet aangewezen als onderdeel van het Strijdend Gedeelte van de Binnenlandse Strijdkrachten maar werd “gedegradeerd” tot Bewakingstroepen. Vanaf 7 mei 1945 was de groep ondergebracht in een gebouw aan het Rapenburg, maar ook dat werd een teleurstelling: al op 13 mei werd de groep eervol uit de dienst ontslagen.