Bijzondere Vrijwillige Landstorm

Zouteriks, Theodorus

Th. Zouteriks was plaatselijk leider van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Als gemobiliseerd reserve kapitein kon hij in juni 1940 oversteken naar Engeland…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Bijzondere Vrijwillige Landstorm

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm was een organisatie voor militairen, die door de Bezetter werd ontbonden. Tijdens de Bezetting werd er aan een organisatie gewerkt, maar de manschappen kregen geen opdrachten. De Binnenlandse Strijdkrachten had de BVL niet nodig…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Kiel, Jac.

In het dagelijks leven was Jac. Kiel (1894-1966) controleur bij de Raad van Arbeid. In 1940 besloten hij en Salomon den Os, die hij goed kende uit de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, een poging te wagen om Duitse militairen aan het twijfelen te brengen over hun aanwezigheid in Nederland. Dat lukte… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Rijsdam, Frederik

In mei 1940 was Fredrik Rijsdam (1890) sergeant-schoenmaker in het Nederlandse leger. Na de ontbinding van het Nederlandse leger weigerde hij dienst te nemen bij de Opbouwdienst en bij de Nederlandse Arbeidsdienst. Het is niet bekend waarmee Rijsdam tijdens de oorlog verder de kost verdiende, maar mogelijk heeft hij al… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

De Ordedienst

De Ordedienst was een landelijke illegale organisatie, die zich richtte op het handhaven van de openbare orde in de periode na de aftocht van de Duitse troepen. … verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Bruijn, Cornelis de

Na de Bevrijding werd Cornelis de Bruijn (1892-1975) van 5 juli tot 1 september 1945 commandant van het interneringskamp voor politieke verdachten in de Doelenkazerne. De opzet van dit kamp was al in de laatste maanden van de Bezetting geregeld door de Binnenlandse Strijdkrachten. Daar was hij ook officier van,… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Seventer-van Raalte, Jan en Johanna van

Jan van Seventer (1906-1992) was vóór de oorlog chef van de administratie van De Nieuwe Leidsche Courant. In zijn vrije tijd was hij enthousiast lid van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. In 1936 was hij secretaris geworden van de plaatselijke Landstormcommissie. In militaire dienst had hij de rang van luitenant bereikt…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .