Zouteriks, Theodorus

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Theodorus W. Zouteriks (1899) vestigde zich met zijn familie in 1932 in Leiden met als beroep handelsagent. Zijn vader was in 1926 naar Leiden gekomen als militair schoenmaker. Kennelijk voelde hij zich al snel thuis, want al na drie jaar vinden we hem voor het eerst terug in de bronnen als afdelingssecretaris van de RK Reclasseeringsvereeniging.
Een jaar later blijkt hij controleur te zijn van Maatschappelijk Hulpbetoon, een gemeentelijke instantie voor materiële hulp aan on- en minvermogenden. In zijn vrije tijd was hij betrokken bij enkele sociaal-maatschappelijke organisaties. Zo was hij voorzitter van het Leidse comité Zomerpostzegels en in 1938 secretaris van de Leidse afdeling van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten.

Bijzondere Vrijwillige LandstormBijzondere Vrijwillige Landstorm
Zouteriks was naast zijn sociaal-maatschappelijke functies ook actief in de Bijzondere Landstorm. In 1936 werd hij zelfs benoemd tot plaatselijk leider in de rang van res. 1e luitenant. J.A. Bronk als zijn rechterhand.
Door zijn activiteiten bouwde Zouteriks binnen enkele jaren een groot persoonlijk netwerk op, maar in augustus 1939 kwam daar een einde aan. Hij werd gemobiliseerd en was als res. kapitein van 3-II-17 RI in de meidagen van 1940 gelegerd in Boekel in de Peel-Raamstelling. Bronk volgde hem op als plaatselijk leider van de BVL.

Naar Engeland
Toen de Nederlandse verdediging op 10 mei de stelling tegen middernacht ontruimde trok Zouteriks met zijn manschappen terug naar Zeeland, Vlaanderen en Frankrijk. In Brest konden zij zich in juni 1940 inschepen op het SS Flensburg. De evacuatie van de Britse troepen bij Duinkerken was toen al achter de rug.
Na een hachelijke overtocht kwam het schip ongedeerd in Engeland aan. Zouteriks nam daar dienst bij de Prinses Irene Brigade. Het is nog niet bekend of Zouteriks na de oorlog naar Leiden terugkeerde. Hij overleed in 1981.

Zouteriks schreef een verslag over zijn ervaringen in mei en juni 1940. Dat is te lezen op de website van de Prinses Irene Brigade. J.A. Bronk schreef een verslag over zijn activiteiten tijdens de Bezetting.

Afbeelding: fragment van een folder van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm.