Stuur, Addo (Boy)

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Aan het begin van de oorlog was Addo ‘Boy’ Stuur student medicijnen aan de Leidse universiteit. Eerst woonde hij bij zijn ouders in Den Haag, maar in 1940 of 1941 kreeg hij een kamer in de Groenhovenstraat. Het is niet duidelijk wat hij heeft gedaan toen de universiteit in 1941 werd gesloten. Stuur is in 1982 geïnterviewd voor het project Ook in Leiden, maar in dat interview is hij wat aan de oppervlakkige kant gebleven. Volgens Stuur begon hij met vrienden uit de Haagse voetbalclub Houdt Braef Stant (HBS, opgericht in 1893) persoonsbewijzen te stelen om Joden te helpen. Die persoonsbewijzen werden vervalst door er de zwarte letter J uit te snijden en te vervangen door een “schoon” stukje uit een ander PB.
Veel meer is er over Stuur lezen in het verslag dat Cor van Wijk heeft gemaakt over zijn eigen activiteiten. Van Wijk was werkzaam bij het gemeentelijk bureau bevolking en heeft ruim 400 valse persoonsbewijzen uitgegeven. Van zijn illegale activiteiten heeft hij in 1946 een verslag gemaakt. Daarin schrijft hij, dat hij via Lex Bernard contact kreeg met Addo Stuur, die Boy werd genoemd. Stuur had enige tijd door Nederland gezworven als onderduiker en had wat ‘klusjes’ voor Lex Bernard gedaan, vermoedelijk op het gebied van distributiekaarten en persoonsbewijzen. Van Wijk bezorgde hem in totaal drie maal een vals persoonsbewijs. Aangezien Suur er wat oud uitzag voor zijn leeftijd kon hij zelfs een PB krijgen met 1912 als geboortejaar. Stuur hielp Van Wijk met het maken van valse PB’s.

Najaar 1944
In september 1944 vond Van Wijk een onderduikplek bij Stuur in de Groenhovenstraat. De NVO van Bernard voorzag hem in september 1944 van een bedrag van fl. 300, mogelijk voor de extra kosten die Stuur moest maken voor de hulp aan Van Wijk. Volgens Van Wijk zorgde Stuurs vriendin, Marja voor het eten en de was. Een zeldzame keer dat de rol van de vrouw wordt belicht. Een traditionele rol, dat wel.

Binnenlandse Strijdkrachten
Stuur werd betrokken bij het opzetten van de Binnenlandse Strijdkrachten in Leiden. Hij behoorde tot de 1e sectie, de stoottroepen, maar na een ruzie met de commandant van die sectie, Rudolf Heijers, moest hij de BS verlaten.

Boy Stuur werd geïnterviewd voor het project Ook in Leiden.