Wijk, Cor van

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Deze ambtenaar van het gemeentelijk bureau Bevolking heeft vanaf april 1944 tot aan de bevrijding ruim 400 valse of vervalste persoonsbewijzen verstrekt aan personen uit Leiden om heel uiteenlopende redenen. Daarbij kon hij ook distributiestamkaarten leveren. Van Wijk raakte via zijn collega Kees Montanus betrokken bij het illegale netwerk van Lex Bernard, maar de valse papieren waren in de meeste gevallen bestemd voor mensen buiten deze kring. Soms werd alleen het geboortejaar gewijzigd (in verband met de Arbeidsinzet), soms een compleet echt nieuw, maar valselijk uitgegeven, persoonsbewijs met valse gegevens. Enkele gevallen waren “rondgezet”, dat wil zeggen dat de betrokkene een geheel nieuwe identiteit had gekregen en dat die gegevens in overeenstemming waren met het bevolkingsregister.
Zeer bijzonder is het feit, dat Van Wijk alle valse persoonsbewijzen heeft genoteerd in een lijst, met het oog op de correctie na de oorlog.
In 1983 kreeg Cor van Wijk, tegelijk met zijn makkers Lex Bernard en Kees Montanus de Israƫlische onderscheiding Rechtvaardige onder de volkeren van het in Jerusalem gevestigde instituut Yad Vashem.