Engers-Weinberg, Izaak en Dina

Izaak Engers (1885) was luitenant-kolonel van de infanterie. In 1942 werden de beroepsofficieren van het voormalige Nederlandse leger (opnieuw) in krijgsgevangenschap weggevoerd naar Duitsland. Engers werd overgebracht naar het Duitse krijgsgevangenkamp Neubrandenburg (Oflag 67) en later naar Tittmoning (Ilag VII). Hij overleefde de oorlog, keerde terug naar Leiden en overleed… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 16/03/2021

Querido-Pimentel, Andries en Heleen

Andries Querido (1912) was een veelbelovend medicus, die in 1935 was gepromoveerd aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na een wetenschappelijke periode in Londen en Cambridge kwam hij naar Leiden als assistent van professor S.E. de Jongh in het laboratorium voor farmacologie en experimentele endocrinologie. Een wetenschappelijk onderzoek in Parijs… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 17/02/2020

Noach-Riesenfeld, Bernard en Käthe

Bernard Noach (1881-1977) was leraar Nederlands aan de gemeentelijke HBS aan de Burggravenlaan. Ook gaf hij les aan het Instituut Wullings in Voorschoten. In  november 1940 werd hij op last van de bezetter ontslagen. Hun zoon Wilhelm (1917-1985) werd op 2 april 1942 door inspecteur Hoffmann (die later korpscommandant werd)… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 14/08/2017

Waal, Henri van de

Een uitgebreide biografie van Henri van de Waal (1910-1972) is te vinden op internet. Vandaar dat hier wordt volstaan met enkele voor Leiden belangrijke aspecten.  Van de Waal had in 1934 aan de Rijksuniversiteit Leiden het doctoraal examen kunstgeschiedenis cum laude afgelegd en aansluitend aangesteld als assistent aan het Prentenkabinet…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/07/2017

David-Feuchtwanger, Martin en Else

Over de Leidse hoogleraar M. (Martin) David (1898-1986) zijn verschillende biografieën te vinden op internet, vandaar dat er hier alleen kort wordt ingegaan op de situatie in Leiden. Met zijn vrouw Else (1905-1995) en kind verliet hij in 1933 Duitsland vanwege de machtsovername door de Nazi’s. David was op dat… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/07/2017

Mok-Jacobs, familie Salomon en Gonda

Salomon Mok (1902) werd in augustus 1938 voorzitter van de Raad van Arbeid in Leiden.  De Raad van Arbeid was verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse sociale verzekeringswetten. Mok was afkomstig uit Amsterdam en daar werkzaam geweest voor het NVV. Tevens was hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 21/06/2016

Meijers, E.E.M.

Professor E.E.M. (Eduard) Meijers (1880-1954) was hoogleraar burgerlijk recht en internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. In november 1940 werd hij ontslagen omdat hij Jood was. Zijn ontslag was de directe aanleiding voor het hooglerarenprotest op 26 november 1940. Op internet is veel informatie over zijn levensloop te vinden. In… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 20/06/2016

Speijers-Engers, Hendrik en Charlotte

Henk Speijers (Hendrik, 1916) was 2e luitenant van het 4e Regiment Infanterie, dat in Leiden zijn thuisbasis had in de Morspoortkazerne. In 1942 werden de beroepsofficieren van het voormalige Nederlandse leger (opnieuw) in krijgsgevangenschap weggevoerd naar Duitsland. Speijers kwam terecht in het krijgsgevangenenkamp Stanislau. Toen hij met een aantal krijgsgevangenen… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 12/04/2016