Waal, Henri van de

Een uitgebreide biografie van Henri van de Waal (1910-1972) is te vinden op internet. Vandaar dat hier wordt volstaan met enkele voor Leiden belangrijke aspecten.  Van de Waal had in 1934 aan de Rijksuniversiteit Leiden het doctoraal examen kunstgeschiedenis cum laude afgelegd en aansluitend aangesteld als assistent aan het Prentenkabinet. Op 12 juli 1940 volgde zijn promotie, eveneens cum laude. Toen eind november 1940 alle Joden uit overheidsdienst werden ontslagen verloor hij zijn aanstelling. Vanwege zij huwelijk met een niet-Joodse (katholieke) vrouw bleef hij voorlopig vrijgesteld van deportatie. In maart 1943 werd hij met zijn vrouw overgebracht naar Kamp De Biezen in Barneveld en eind september van dat jaar naar Westerbork. Daar zou hij tot aan de Bevrijding verblijven.

Go to Locatie

Locatie

1375+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden