Gevallen ster

De gemengd gehuwde Joodse advocaat Louis Weijl kreeg toestemming om zonder ster op straat te zijn. Dat, en meer, zorgde voor achterdocht en en roddel. Na de Bevrijding belandde hij zelfs in de cel…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Lignac-Enthoven, George en Henriëtte

In 1934 was George Lignac (1891) als hoogleraar aan de Leidse universiteit benoemd met als leeropdracht “ziektekundige ontleedkunde, algemene ziektekunde en gerechtelijke geneeskunde” (pathologie). Zijn echtgenote Henriëtte Enthoven (1895) was Joodse. In 1942 werden de anti-Joodse maatregelen aangescherpt en de arbeidsinzet voor Joden werd aangekondigd. Het echtpaar ondernam pogingen dit… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Nord Thomson, Gustaaf

De advocaat Gustaaf H.E. Nord Thomson (1889) had zich in 1929 in Leiden als advocaat gevestigd. Aan het begin van de bezetting oefende hij de praktijk uit in associatie met mr. L. Sprey en in samenwerking met de advocate mej. mr. C. van Overeem, die boven de praktijk aan de… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Garnade, Samuel

De Oude en Nieuwe Boekhandel werd in het kader van de arisering door Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H. onder beheer gesteld van en Liquidationstreuhänder. Het was dus de bedoeling deze boekhandel, die al twintig jaar in Leiden was gevestigd, op te heffen. Garnade verkocht vooral medische, natuurwetenschappelijke en kunstboeken alsook romans. Kennelijk… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Gilse, Sophie van

Sophie van Gilse (1912) was in december 1939 weer in Leiden komen wonen bij haar ouders in de Groenhovenstraat op nummer 13. Zij had een half jaar eerder haar doctoraal examen Nederlandse taal behaald aan de Leidse universiteit en was lerares Nederlands geworden. Haar vader was prof. dr. Peter Heinrich… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Leeuwe, Meijer de

Meijer de Leeuwe (1906) en zijn tweede echtgenote vestigden zich in november 1941 in Leiden. Hij was pianist van beroep, maar verder is er niets over hem bekend. Meijer was gehuwd met een niet-Joodse vrouw en ze kregen in 1943 een kind. Hoewel hij gemengd gehuwd was liep hij als… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Waal, Henri van de

Een uitgebreide biografie van Henri van de Waal (1910-1972) is te vinden op internet. Vandaar dat hier wordt volstaan met enkele voor Leiden belangrijke aspecten.  Van de Waal had in 1934 aan de Rijksuniversiteit Leiden het doctoraal examen kunstgeschiedenis cum laude afgelegd en aansluitend aangesteld als assistent aan het Prentenkabinet…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Stiasny, G.A.

G.A. (Gustav) Stiasny (1877) was een uit Wenen afkomstige bioloog, die in 1919 conservator werd van het Museum voor Natuurlijke Historie aan de Raamsteeg (een voorganger van het huidige Naturalis). Hij was in 1915 gehuwd met de Nederlandse zoöloge Gerarda Wijnhoff, die hij in Napels had leren kennen. Zij was… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .