Garnade, Samuel

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De Oude en Nieuwe Boekhandel werd in het kader van de arisering door Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H. onder beheer gesteld van en Liquidationstreuhänder. Het was dus de bedoeling deze boekhandel, die al twintig jaar in Leiden was gevestigd, op te heffen.
Garnade verkocht vooral medische, natuurwetenschappelijke en kunstboeken alsook romans. Kennelijk was de winkel gericht op studenten en academici.

Maar omdat de eigenaar Samuel Garnade (1890-1957) gehuwd was met een niet-Joodse vrouw, kwam er eerst een Verwalter om de zaak voort te zetten totdat er een nadere beslissing zo worden genomen. Pas in februari 1944 werd de zaak weer aan hem teruggegeven.
In de tussentijd lag er langdurig beslag op de winkel. Dat blijkt uit een rapport, dat de rechercheur C. van de Plas van de Documentatiedienst heeft opgemaakt op 27 januari 1943. Hij had onderzoek verricht naar de boekhandel. De boekhandel had enige tijd onder beheer gestaan van een Verwalter, een man uit Delft, die op 4 januari de inventaris had opgemaakt. Hij had alle zakelijke papieren en het kasgeld meegenomen. Bij zijn vertrek had hij Garnade medegedeeld dat de zaak in beslag was genomen en dat de zaak voor publiek was gesloten.
Bij zijn bezoek aan de boekhandel bevestigde Van der Plas de inbeslagname door de Sipo/SD. Hij kon het pand niet verzegelen, omdat de bewoners alleen via de winkel toegang tot hun woonhuis hadden.
De voorraad boeken werd, zoals bij alle boekhandels het geval was, doorgelicht op de aanwezigheid van verboden boeken. Die werden in beslag genomen.

Tekst geheel herzien op 25 november 2021.