Veenstra, Abraham en Koos

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

In 1939 kwam de onderwijzer Jan Veenstra met enkele van zijn kinderen op het adres Johan de Wittstraat 37 wonen. Eerder hadden ze in de Lijsterstraat gewoond en daarna enkele jaren in Oegstgeest. Zijn echtgenote Jannetje was al in 1932 op 50-jarige leeftijd overleden. Samen hadden ze zeven kinderen gekregen.
Hun dochter Gerrie was in 1923 getrouwd met Chris Steenwinkel. Ze hadden zes kinderen. In de oorlogsjaren woonde de familie Steenwinkel in Sassenheim; Chris was werkzaam op de arbeidsbeurs in het gemeentehuis van Lisse.

Roofoverval
Overval in Lisse 15 februari 1944
Op een of andere manier werd Steenwinkel gepolst of hij mee wilde werken aan een overval door een ploeg van Johannes Post op het gemeentehuis van Lisse. In de avond van 15 februari 1944 drongen zes gewapende mannen het gemeentehuis binnen en bonden de aanwezigen vast op hun stoel. De buit was groot: de meeste persoonskaarten van het bevolkingsregister, het woonregister (van de in Lisse wonende evacués uit andere gemeenten), bijna 90 paspoorten van in het buitenland werkende Lissenaren en een gemeentestempel. De buit werd in ontvangst genomen door de LO van Lisse. Na deze overval dook het hele gezin Steenwinkel onder. Chris, Gerrie en één kind komen terecht bij de weduwe Van der Horst in de Duivenvoordestraat. De andere kinderen blijven in Lisse.

Abraham Veenstra
Abraham, het zesde kind van Jan en Jannetje, trouwde in 1943 met Marietje Jonker. Ze gingen bij de ouders van Marietje in de Van Assendelftstraat wonen. Abraham was boekhouder. Zijn naam komt voor op een lijst met illegale werkers, maar waar hij precies aan meegewerkt heeft is nog onbekend, maar dat hij betrokken was bij het werk van de LO lijkt wel waarschijnlijk.

Koos Veenstra
Het zevende en laatste kind van Jan en Jannetje was Koos (Jacobus). Hij werd in mei 1941 opgepakt bij een poging naar Engeland te vluchten. Koos belandde via een gevangenis in Reinbach en het tuchthuis in Siegburg in het concentratiekamp Sachsenhausen, maar overleefde de oorlog. Het NIOD in Amsterdam bewaart een dagboek van hem over zijn belevenissen in gevangenschap.

Informatie uit Oegstgeest in bange dagen en op het boek van G. Hoving over Johannes Post. Aangevuld met eigen onderzoek van Leiden4045.nl.