Wehrmachtbezirksverwaltung

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De Wehrmachtbezirksverwaltung was een instantie van de Wehrmacht die belast was met de administratie van gevorderde panden en terreinen. De instantie bepaalde zelf welke vergoeding de eigenaren of de gebruikers kregen. Die vergoeding werd dan uitbetaald door de gemeente. Het was voor eigenaren en gebruikers meestal een nadelige aangelegenheid, want er werd weliswaar huur betaald of pacht, maar compensatie voor bodemschade, oogstderving, beperking van het bedrijf, waardevermindering en dergelijke was uitdrukkelijk uitgesloten. Waarschijnlijk liep ook de inkwartiering van Duitse militairen via dit bureau.

In Leiden zijn enkele scholen langdurig door de Wehrmacht gebruikt, waardoor de gebouwen ernstige schade opliepen. Diverse terreinen werden gevorderd voor de aanleg van verdedigingswerken.

Na de oorlog werd het kantoor in gebruik genomen door het bureau voor de aanmelding van oorlogsvrijwilligers.