Wrede-Hannivoort, Hermann en Sophie

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Hermann Kurd Wilhelm Wrede (1900-1946) had geneeskunde gestudeerd aan de Leidse universiteit en was in 1935 na een verblijf in Nederlands-Indië naar Leiden teruggekeerd. Hier werd hij geneeskundig inspecteur van de Raad van Arbeid en oefende tevens een praktijk uit als arts voor tropenziekten.

Wrede en zijn vrouw Sophie Hannivoort hadden ongetwijfeld sterke sympathie voor Duitsland, het nationaalsocialisme en mogelijk de NSB. Hij was in Duitsland geboren, maar dat hoeft op zichzelf niets te betekenen. Maar die sympathie blijkt wel uit het feit, dat hij in 1942 secretaris was van de Leidse afdeling van de Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap. Beroepshalve werd hij op 16 mei 1942 geïnstalleerd als Leider van het gewestelijk bureau Zuid-Holland van de Nederlandse Artsenkamer, die op die datum met zijn werkzaamheden begon. In de zomer van 1943 werd hij benoemd tot directeur van het Academisch Ziekenhuis in Groningen.

Sophie Hannivoort (1901-?) werd in juli 1942 leidster van het adviesbureau Moeder en Kind van de Nederlandse Volksdienst (NVD), dat gevestigd was op kamer 28 van het Stadhuis.