Henk-Wim-Aad (illegale groep)

Gepubliceerd op

In 1942 begon Henk van der Horst met Wim Gunning en een zekere Aad, van wie geen achternaam (meer) bekend is, met het verzorgen van ondergedoken Joden. Zowel Van der Horst als Gunning waren nauw betrokken bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Het groepje stond tot aan het einde van de bezetting eenvoudigweg bekend onder de naam Henk-Wim-Aad. Henk van der Horst, ontvanger van de Nederlandse Hervormde Kerk, was ongetwijfeld de leidende persoonlijkheid. Gunning was hulppredikant van de hervormde kerk. Er zijn wel wat namen van medewerk(st)ers bekend, maar verder is er vrijwel geen informatie voorhanden. Gelet op de achtergrond van zowel Van der Horst als Gunning zal de groep een hervormd karakter hebben gehad.

Het bleef weliswaar al die tijd een zelfstandige groep, maar er waren nauwe banden met de Leidse afdeling van het Nationaal Steunfonds, naar men mag aannemen vanwege de financi├źn. In de administratie van de Leidse afdeling van het Nationaal Steunfonds (NSF) worden de steungelden voor Henk-Wim-Aad namelijk apart gespecificeerd. In 1944 en 1945 werd ook steun uitbetaald aan niet-Joodse onderduikers. Het betrof ruim fl. 5000.