Koch, André

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De rechtenstudent André Koch zorgde ervoor, dat de tekst van de rede, die prof. Cleveringa op 26 november 1940 had uitgesproken, werd vermenigvuldigd en verspreid onder een aantal personen. Op hun beurt vermenigvuldigden en verspreidden zij de tekst, die daardoor bij steeds meer mensen bekend werd. Al snel daarna raakte Koch betrokken bij het illegale blad Vrij Nederland, waarvan hij enige tijd de hoofdverspreider voor Leiden was.
In 1942 werd Koch benaderd om werkzaam te worden voor een spionagegroep, de ‘Dienst Wim’. Hij vroeg onder meer aan Jaap le Poole om gegevens te verzamelen via zijn connecties in Den Haag. Deze groep probeerde allerhande informatie via België, Frankrijk en Spanje in Engeland te krijgen. Nadat de groep grotendeels was opgerold besloot Koch een poging te wagen om naar Engeland te gaan, dat hij via Spanje in 1944 bereikte.