Leidse Houtschool

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De Leidse Houtschool (School met den Bijbel op gereformeerde grondslag) werd in augustus 1941 geconfronteerd met het verzoek van de gemeente Leiden een opgave te verstrekken van de Joodse kinderen op de school. Deze kinderen zouden de school niet meer mogen bezoeken en moesten voortaan naar een Joodse school. Het schoolbestuur weigerde aan dat verzoek te voldoen om principiële redenen “aangezien dit in strijd zou zijn met den opdracht van Christus om het Evangelie te verkondigen aan alle creaturen.” “In het geloof aan den Heere Jezus Christus is geen onderscheid tusschen Jood en Griek, dienstknecht en vrije, man en vrouw (Gal. 3:28).”

Het gebouw was vanaf oktober 1944 uitreikpost van de voedingskaarten en vanaf 10 december uitdeelpost van de gaarkeukens.