Nederlandsche Rotogravure Maatschappij NV

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Bij de NV Nederlandsche Rotogravure Maatschappij in koperdiepdruk worden gedrukt, wat een voor die tijd zer goede kwaliteit garandeerde. Om die reden werden er voor de oorlog een aantal landelijke tijdschriften met hoge oplage gedrukt, waaronder Panorama en verschillende bladen van de ANWB. Vanaf november 1939 tot mei 1940 drukte men De Wacht. Week­ blad voor de gemobiliseerde Weermacht en het Nederlandsche volk. Per 1 april 1941 werd onder Duitse druk directeur L. Levisson, die vanaf de oprichting in 1913 het bedrijf had opgebouwd, ontslagen (formeel nam hij zelf ontslag) en werden de adjunct-directeuren D.J.Lambinon en J.C. Stafleu tot directeur benoemd. Medio 1941 kreeg het bedrijf enkele maanden een Verwalter uit Rotterdam. Met Levisson werd alle contact vermeden. Ook kreeg hij niet waar hij recht op had. De directeuren en de commissarissen waren geen lid van de NSB en waren ook geen sympathisanten van het nationaal-socialisme, maar het bedrijf greep wel de kans aan om lucratieve opdrachten te krijgen. Tijdens de oorlog werden hier onder andere het binnenwerk van het Duitse SS-propagandablad Signal gedrukt en tal van NSB-publicaties. Het leverde zeer veel geld op. Na de oorlog werden beide directeuren voor twee jaar uitgesloten van het recht op een leidende functie, maar in 1947 kwamen ze weer aan het hoofd van het bedrijf te staan. De president-commissaris moest toen nog een jaar extra wachten. Acht jaar later werd het 40-jarig jubileum groots gevierd, maar Levisson, die in 1938 nog was bejubeld om wat hij voor het bedrijf had gedaan en in 1948 was overleden, leek compleet vergeten.