Safe House van de Binnenlandse Strijdkrachten

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

In de eerste maanden van 1945 kwam de organisatie van de Binnenlandse Strijdkrachten tot ontwikkeling. Op tal van adressen werden wapens verborgen en er werden plaatsen gevonden waar de nieuwbakken soldaten konden oefenen. Vermoedelijk leefde het grootste deel van de manschappen en stafleden gewoon hun normale leven, zoals ze ook zouden hebben gedaan wanneer de BS niet zou hebben bestaan. Slechts een klein deel leefde ondergedoken. Wellicht waren ze al ondergedoken voordat de BS vorm kregen.

In het Logboek van de 3e sectie stootcompagnie der BS te Leiden komt een pand voor wat voor de sectie kennelijk een soort safe house was, namelijk Zoeterwoudsesingel 95.  Het pand werd in 1940 bewoond door twee ongehuwde dames, mej. jonkvrouwe Ada W.J. Barnaart en haar nicht, mej. Ada M. Boonacker, de dochter van haar zuster. Mej. Barnaart zat in het bestuur van de Vereniging tot Christelijke Wijkverpleging Phebe, gevestigd aan de Oude Vest 91. Zij overleed in 1941 op de gezegende leeftijd van 87 jaar. Nog geen anderhalf jaar later overleed ook Ada Boonacker, 55 jaar oud. Nu stond het huis leeg. Wat er mee gebeurd is weten we nog niet.

Op 26 maart 1945 werd de sectiecommandant Rudolf Heijers met een andere BS’er Rein (Reindert van den Berghe) door de Landwacht aangehouden op de Sterrewachtlaan. Heijers wist te ontsnappen, maar Rein werd gearresteerd en afgevoerd naar de Landwachtkazerne in de Nieuwsteeg. Rond dezelfde tijd werd ook Jan D. (Jan Dieben) aangehouden en eveneens overgebracht naar de Nieuwsteeg. Volgens het logboek namen de sectiestaf en de groepscommandanten (een man of tien) daarna hun intrek in het “G-huis” aan de Zoeterwoudsesingel 95. De gevangenneming van de twee BS’ers zou de volgende dag leiden tot de onvoorziene dood van een man uit Bussum, Grad Lanphen.

Heijers was de schuilnaam van Johan Lagerwerf, een student uit Wageningen, die verloofd was met een dochter van de op januari 1944 vermoorde conrector van het Stedelijk gymnasium Chris De Jong. Lagerwerf had overigens een vals persoonsbewijs op naam van Gerrit Jan Vervelde uit Winterswijk, dat hem werd verstrekt door de Leidse gemeenteambtenaar Cor van Wijk.