Internationale Vereeniging Bellamy

De Bellamy-beweging is geïnspireerd op de gedachten van de Amerikaanse schrijver en utopist Edward Bellamy (1850-1898). Hij is het bekendst geworden door zijn boek uit 1888 Looking Backward: 2000-1887 (Terugblik uit het jaar 2000), waarin hij de utopische wereld in het jaar 2000 beschrijft. Zijn opvattingen werkte hij uit in… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 04/01/2021

Medisch Contact en de Artsenkamer

In de zomer van 1941 probeerde de Bezetter controle te krijgen over de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de beroepsvereniging van de Nederlandse artsen, door een NSB’er in het bestuur te benoemen. Veel leden zegden hun lidmaatschap op en de organisatie werd eind 1941 ontbonden. Daarvoor in de plaats… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 11/11/2019

Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer

In maart 1941 werd het kantoor van de landelijke Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer door de politie gesloten aangezien de organisatie op last v Bezetter was ontbonden. Deze vereniging was in 1931 opgericht door Margarethe Nieuwenhuis, baronesse Von Uexküll Guldenbant en had tot doel uitwisselingsprogramma’s op te zetten voor jeugdigen in… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 24/09/2018

Dagblad voor Leiden en omstreken

Het pand Hooigracht 31 was vóór de oorlog het huis van de Rooms-katholieke meisjesbeweging De Graal. Deze beweging werd, zoals alle niet-commerciële verenigingen en stichtingen met een levensbeschouwelijke grondslag, in 1941 in het kader van de gelijkschakeling verboden. Vanaf 1 januari  1944 was dit het redactieadres van Het Dagblad voor… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/03/2018

Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging

De Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging was een landelijke studentenvereniging, opgericht in 1885. In Leiden stond het lidmaatschap ook open voor zendeling-kwekelingen van de Nederlandsche Zendingsschool in Oegstgeest (vanaf de derde klasse). De NCSV hield zich namelijk sterk bezig met zending in het algemeen  en het jongeren- en studentenwerk in Nederlands-Indië in… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/02/2017