Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging was een landelijke studentenvereniging, opgericht in 1885. In Leiden stond het lidmaatschap ook open voor zendeling-kwekelingen van de Nederlandsche Zendingsschool in Oegstgeest (vanaf de derde klasse). De NCSV hield zich namelijk sterk bezig met zending in het algemeen  en het jongeren- en studentenwerk in Nederlands-Indië in het bijzonder.
In het kader van de gelijkschakeling werd de NCSV verboden. Vanwege de sluiting van de Leidse universiteit was het aantal studenten in Leiden toch al sterk verminderd.