Kerkmeester, Hendrik

In oktober 1939 kwam een zekere H.J. (Hendrik) aan de Rijn en Schiekade wonen. Hij was benoemd tot directeur van de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Uitgeverij (NeNaSu) in de Kaiserstraat. NeNaSu was eigendom van Anton Mussert en produceerde  propagandamateriaal voor de NSB. Hij bleef niet zolang, want een jaar later vertrok hij… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Relief boven de bovendeur van de Harteburgkerk

Hartebrugkerk

De officiële naam van de Hartebrugkerk luidt Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De kerk staat ook bekend als de “coelikerk”, naar het opschrift in het Latijn: ‘Hic Domus Dei est et Porta Coeli’ (dit is het huis van de Heer en de poort des hemels). Het was (en is) een… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Pollmann, Gerard

De winkelier Gerard Pollmann (huishoudelijke apparaten) was al vroeg lid van de NSB. In de oorlogsjaren werd hij lid van de Landwacht. Gerard was een oom van Joop Pollmann en had grote invloed op hem. Joop Pollmann schreef hierover in zijn graphic novel Kraut…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Pollmann, Joop

Joop Pollmann (1922-1978?) voelde zich op jonge leeftijd sterk aangetrokken tot het nationaalsocialisme. Dat leverde een conflict op met zijn vader Paul, die in zijn winkel (Magazijn Sint Jozef) katholieke religieuze artikelen als heiligenbeelden, kerkboeken en rozenkransen verkocht. De rooms-katholieke kerk was een vurig opponent van het het nationaalsocialisme. Naast… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Wrede-Hannivoort, Hermann en Sophie

Hermann Kurd Wilhelm Wrede (1900-1946) had geneeskunde gestudeerd aan de Leidse universiteit en was in 1935 na een verblijf in Nederlands-Indië naar Leiden teruggekeerd. Hier werd hij geneeskundig inspecteur van de Raad van Arbeid en oefende tevens een praktijk uit als arts voor tropenziekten. Wrede en zijn vrouw Sophie Hannivoort… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .