Beheerschappij: lef en onfatsoen bij de teruggave van Joods vermogen.

Als enig erfgenaam van zijn vermoorde broers en zusters moest Louis Weijl veel werk verzetten om hun eigendommen, die zij bij “bewariërs” hadden ondergebracht, terug te krijgen. Hij kreeg weinig medewerking en stootte op hardnekkig wantrouwen. Pas na lang aandringen kwamen de inboedel en de persoonlijke waardevolle eigendommen boven water. Louis was zelf advocaat en wist wat hij moest doen. Anders had hij de spullen zeker niet gekregen…. verder lezen ».

Herstelfonds 1940

Het Herstelfonds 1940 Al in juni 1940 werd het Herstelfonds door de Rijkscommissaris in het leven geroepen om de uitgaven voor het herstel van de oorlogsschade te kunnen financieren. De verordening was nogal ruim of zelfs vaag geformuleerd en werd in een toelichting nader uitgelegd. Het ging blijkbaar niet alleen… verder lezen ».

De Kooi (wijk)

In de wijk De Kooi woonden hoofdzakelijk arbeiders en lage ambtenaren. Er wordt wel gedacht, dat de wijk politiek gesproken een “rode” signatuur had, maar dat is schijn. Er woonden minsten zoveel mensen die op confessionele partijen stemden. Wel was de “rode familie” er misschien wat meer zichtbaar dan de… verder lezen ».