HBS voor meisjes

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

In september 1941 moest aan vier Joodse meisjes de toegang tot de school worden ontzegd, onder wie een meisje uit Wassenaar. Tevens werden drie leraren ontslagen om dezelfde reden: mej. Dora van Raalte, M. Polak en B. Noach. Mej. Van Raalte werd opgevolgd mej. Anna Oosterlee, die enkele Joodse oud-leerlingen als onderduikster in huis nam samen met haar collega Sophie van Gilse.

Directrice dra.  J. van Hoorn kreeg problemen met de NSB-burgemeester De Ruyter van Steveninck omdat zij NSB-propaganda op school probeerde tegen te houden. Ook werkte zij niet mee om leerlingen te bewegen een propagandatentoonstelling van de Nederlandse Arbeidsdienst, die in november 1941 werd gehouden, te bezoeken.

In juli en augustus 1941 was dit één van de vijf adressen waar de burgerij metalen voorwerpen kon inleveren en vanaf oktober 1944 was er een uitdeelpost van de gaarkeukens gevestigd.