Kooreman, Sportschool Willie

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Begin 1939 opende Willie Kooreman (1916) een sportschool in de Breestraat op nummer 149, maar de ingang was achterom door de Plaatsteeg naast nummer 145. In een zaal op de begane grond werd les gegeven in onder andere boksen en jiu-jitsu. Op de eerste verdieping was een gymnastiekzaal. Er waren aparte groepen voor vrouwen en kinderen. Men kon er ook massage krijgen of een zweetbad nemen en na afloop kon men douchen.

Kooreman werd in september 1944de leider van een groep sportbeoefenaars c.q. leerlingen van zijn sportschool die acties wilden gaan ondernemen tegen de Bezetter. Wapens had men niet, daarom ging men op inbrekers- dan wel roverspad om goederen, die eigendom waren van de Wehrmacht of voor de Wehrmacht bestemd waren weg te halen.

Na een poosje werd de groep opgenomen in de Binnenlandse Strijdkrachten en vormde de 3e sectie van de 1e compagnie. Kooreman werd commandant, maar dat was geen succes. Omdat hij volgens velen moeite had om niet over de BS te praten werd hij op 2 november 1944 weggepromoveerd tot chef-staf, maar daarmee was het probleem niet opgelost. Hij kreeg namelijk contact met de 2e sectie, die bestond uit leden van de RVV. Kooreman werd op 5 februari 1945 door de Feldgendarmerie gearresteerd, mogelijk in verband met de arrestatie van twee overvallers op 30 december 1944. Een leraar jiu jitsu, Dirk van Booren, had met die twee een of meer overvallen gepleegd. In ieder geval één van deze twee was lid geweest van de 2e sectie, maar maakte ten tijde van de overvallen deel uit van de groep rond Joop Dubbeldeman.Volgens Van Booren werd er bij een huiszoeking door de Duitse politie een flesje wapenolie voor stenguns gevonden. Inderdaad waren er vóórdat Kooreman werd gewipt wapen verborgen geweest.
Kooreman werd via het “Oranjehotel” in Scheveningen en Kamp Amersfoort naar KZ Neuengamme gestuurd. Daar overleed hij op 3 maart 1945.

Het wantrouwen tegen Kooreman was groot geweest. Volgens het Logboek derde sectie eerste stootcompagnie der B.S. te Leiden, dat al in 1945 verscheen, was Kooreman loslippig en een ‘zwamneus’; het was ‘geen wonder’ dat hij werd gearresteerd. Men had hem zelfs willen elimineren. Plannen om hem uit handen van de politie te bevrijden werden door de staf van de Leidse BS verboden. Uit angst voor hetgeen Kooreman aan zijn ondervragers zou kunnen vertellen besloot de gehele sectie een tijdje onder te duiken. Overigens werd Kooreman er ook van beschuldigd dat hij tijdens zijn functie bij de staf eigenmachtig een hoeveelheid gasoline had gestolen uit de voorraad van de 3e sectie, die de sectie eerder zelf uit een schip op de Kaag had gehaald omdat de gasolie was bestemd voor de Wehrmacht.
Na 5 januari 1945 hebben er voor zover bekend in dit verband geen nieuwe arrestaties meer plaatsgevonden. Kooreman heeft kennelijk zijn mond toch weten te houden.

Tekst geheel herschreven op 12 januari 2022.