Maat, Wies

Gepubliceerd op

Wies Maat (1924-2012) werd door kapelaan H. van Drunen van de Petrusparochie gepolst of zij mee wilde werken aan de Arbeidscentrale van het Leidse Nationaal Steunfonds. Van Drunen kende haar en haar ouders goed. Ze werd koerierster om valse papieren weg te brengen of om benodigde materialen op te halen, bijvoorbeeld valse stempels in Amsterdam.

Toen het NSF bij het uitroepen van de spoorwegstaking in september 1944 werd belast met de uitbetaling van de lonen van het ondergedoken personeel van de Nederlandse Spoorwegen er onverwachts de zorg voor het ondergedoken personeel van de NZHTM (“blauwe tram”) bijkwam, werd ze ingezet om grote sommen geld op te halen, onder andere bij J. Tesselaar, en naar de Leidse schouwburg te brengen, waar de Arbeidscentrale was gevestigd. Daar werd het geld geteld voor verschillende lopers, die het geld bij de stakers thuis moesten afleveren.