Menken, Stephan

Stephan Menken (1909-1997) was in 1944-1945 medewerker (uitbetaler) van de Leidse afdeling van het het Nationaal Steunfonds. Vóór de oorlog was hij actief lid van de RK Staatspartij en een prominent lid ( tot januari 1940 een senior) van de RK St. Josephs Gezellen, een katholieke standsorganisatie voor jonge arbeiders. Daardoor had hij een zeer goed contact met kapelaan H. van Drunen van de Petrusparochie, die een belangrijk netwerker was voor het NSF.

Na de Bevrijding werd Menken voorzitter van de bisschoppelijke Hulpactie, een functie die hij vervulde totdat hij eind van dat jaar tot wethouder van de gemeente Leiden werd benoemd. Hij werd lid van de nieuw opgerichte Katholieke Volkspartij KVP en zou tot 1970 wethouder blijven.

Go to Locatie

Locatie

900+ locaties

Go to verhaal

verhaal

950+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

400+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

375+ trefwoorden