Menken, Stephan

Gepubliceerd op

Stephan Menken (1909-1997) is voor veel Leidenaren bekend als wethouder voor de Katholieke Volkspartij in de jaren 1945-1970. Zijn politieke carrière begon net na de Bevrijding, toen hij in november 1945 lid werd van de noodgemeenteraad en gelijk al een wethouderspost mocht bekleden. Hij was toen ook waarnemend voorzitter van de RK Staatspartij (voorganger van de KVP).  Dat Menken deze posities kreeg was niet zo vreemd: zijn bestuurlijke ervaring was dan wel vrij gering, maar hij was al jaren goed thuis in de katholieke wereld. Klaarblijkelijk gold hij als een bestuurlijke belofte van de nieuwe generatie. Voor de oorlog had hij sociologie gestudeerd aan de Katholieke Leergangen in Tilburg. In zijn jonge jaren was hij lid geweest van de St. Josephsgezellenvereniging, een katholieke vereniging voor de werkende jongeren. Als oud-senior van deze vereniging en als gestudeerd man gaf hij cursussen aan de gezellen. Zijn bestuurlijk leven nam in 1945 een aanvang als directeur van de Leidse afdeling van de Bisschoppelijke Hulpactie voor oorlogsslachtoffers. Deze organisatie was door de bisschop van Haarlem opgericht om de ergste nood te lenigen.

Menkens rol tijdens de bezetting lijkt vrij gering te zijn geweest. Over hem is alleen bekend, dat hij uitbetaler is geweest van de lonen van het stakend spoorweg- en trampersoneel. Hij wordt genoemd als medewerker van de Arbeidscentrale van het Leidse NSF, dat deze uitbetalingen organiseerde.