Musscher, Steven van

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Steven van Musscher (1906) werd met ingang van 1 april 1941 benoemd tot inspecteur bij de Leidde gemeentepolitie. Voor de oorlog was hij bij de Koninklijke Marine geweest, waar hij in 1937 was benoemd tot Luitenant ter Zee 3e klasse bij de Marine-reserve.
Van Musscher was een felle nationaalsocialist: lid van de NSB en van de Waffen-SS. Hij kreeg zijn opleiding in het SS-opleidingskamp in Avegoor (Gld.).

Van Musscher werd in 1941 hoofd van de nieuw opgerichte Documentatiedienst van de Leidse politie. Deze dienst was belast met alle zaken die een politiek tintje hadden zoals het verrichten van antecedentenonderzoeken en het opsporen en arresteren van communisten en mensen die zich in woord en daad afzetten tegen de Bezetter. In Leiden werd hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Kameraadschapsbond der Nederlandsche politie, de gelijkgeschakelde eenheidsvakbond.

Vanaf de zomer van 1942 werd ook actief gezocht naar ondergedoken Joden. Op 17 maart 1943 was hij de leidinggevend politieman bij de ontruiming van het Joods weeshuis aan de Roodenburgerstraat, waaraan ook de Jodenjagers Biesheuvel en De Groot deelnamen.
Steven van Musscher werd een jaar later, per 1 april 1944, benoemd tot korpschef van Gouda. Aan het einde van de oorlog vluchtte hij naar Duitsland, waar hij in 2001 overleed. Hij werd nooit berecht.