Petruskerk

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Lammenschansweg met Petruskerk en ZuiderkerkDe St. Petruskerk is gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect A.J. Kropholler, in samenwerking met de Leidse architect H.A. van Oerle, en werd in maart 1936 geconsacreerd. Het was een nieuwe kerk in een buurt in ontwikkeling. Het hoofdportaal lag toen aan de Kamerlingh Onneslaan, die begin jaren zestig van de twintigste eeuw werd hernoemd in Lammenschansweg. De omliggende straten werden in die jaren verder volgebouwd. De bouwactiviteiten in de buurt liepen door tot in 1942, toen een algemene bouwstop voor woning- en utiliteitsbouw werd afgekondigd.
Het gebouw heeft geen schade opgelopen door oorlogsgeweld. Wel werden in februari 1943 de vijf kerkklokken verwijderd en afgevoerd vanwege de klokkenvordering.
Op 5 december 1944 vond in deze kerk de uitvaart plaats van de Leidse politieagent Johannes Huisman, die bij een actie van de illegaliteit was doodgeschoten.
Veel meer valt er te melden over de illegale activiteiten in de pastorie aan de Lorentzkade. Een centrale persoon daarin was kapelaan H.C.A.P. van Drunen.
In 2012  werd achterin de kerk een kleine plaquette onthuld voor Elvire Sanders-Platz, een katholieke Joodse vrouw uit de parochie, die in augustus 1942 werd gedeporteerd en in Auschwitz vergast.

Afbeelding: Erfgoed Leiden e.o. PV5388.10A. Uitsnede uit een foto van A. van Vliet uit februari 1957. Links de Petruskerk en rechts de Zuiderkerk, beide aan de Lammenschansweg. In het midden de trambaan van de NZHTM. Licentie CC-BY-NC-SA.

Artikel bijgewerkt op 17 februari 2021.