Politieke opsporingsdienst (POD)

De Politieke Opsporingsdienst maakte deel uit van het Militair Gezag, dat direct na de Bevrijding het overheidsgezag uitoefende. De POD was belast met de opsporing van collaborateurs, verraders en andere onvaderlandslievende personen. Vanaf 1 maart 1946 werden deze taken verder uitgeoefend door de Politieke Rechercheafdeling (PRA) van de politie. Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Archief.

De POD was in Leiden korte tijd gevestigd aan de Langebrug, maar verhuisde al op 28 mei naar de Doelenkazerne.

Go to Locatie

Locatie

1200+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

900+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden