rector F.A.M. Bernefeld

F.A.M. (Franz) Bernefeld (1908-2001) was rector van het St.-Elisabeth Gasthuis en onder meer geestelijk adviseur van verschillende katholieke organisaties, zoals de Vereniging Katholiek Leiden, het schoolbestuur, de Volksbond en de Vrouwenbond. Bernefeld en zijn ouders waren Rijksduitsers; pas na de oorlog, in 1947, zou hij worden genaturaliseerd. Het hoeft geen… verder lezen ».

Rivière, Jean la

Jean la Rivière (1921) werd begin maart 1942 aangesteld als arbeidscontractant op het Leidse distributiekantoor. In 1944 werd hij medewerker van de Arbeidscentrale van het Leidse afdeling van het Nationaal Steunfonds (NSF). Hij was vooral kundig in het namaken van handtekeningen. Of hij ook contactman was op het distributiekantoor is… verder lezen ».

Schouwburg

In 2005 verscheen het boek Wat geeft die Comedie toch een bemoeijing, ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de schouwburg. In hoofdstuk IV wordt uitgebreid stilgestaan bij de bezettingsjaren. Het onderstaande is voor een groot deel daaraan ontleend, maar Leiden4045 heeft er ook wat aan toegevoegd. De schouwburg werd… verder lezen ».

Visser, Leny

Leny Visser (1920) was de spil in een kleine groep voor hulp aan Joodse onderduikers. Deze groep handelde erg zelfstandig, maar had goede contacten met gelijkgestemden in Leiden en in andere plaatsen. Huize Visser was een toevluchtsoord voor ondergedoken Joden, vooral kinderen. Na het overlijden van haar vader op 3… verder lezen ».