Indonesische vlag

Soejono, Irawan

In september 1940 begon Raden Mas Irawan Soejono (1920) een studie aan de Leidse universiteit, waarschijnlijk Indisch recht. Het gezin met vier kinderen was in 1934 (opnieuw) in Den Haag komen wonen. Beide ouders behoorden tot de Javaanse adel. Zijn vader was ambtenaar op het ministerie van Koloniën. De ouders… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

15 mei 1944: razzia in De Kooi.

Naar alle waarschijnlijkheid woonden er in de wijk in 1943 een flink aantal actieve sympathisanten van de Raad van Verzet (RVV), een landelijke linkse verzetsorganisatie die in april-mei 1943 was opgericht. De RVV was vooral gericht op actief verzet, waarbij zo nodig tot harde actie moest worden overgegaan. Pas in… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Razzia op 2 oktober 1942

Razzia 2 oktober 1942

In de nacht van 2 op 3 oktober, rond middernacht, werden zeven Joodse Leidenaren het politiebureau aan de Zonneveldstraat binnengebracht. Binnen het uur gingen ze op transport naar de Sipo in Den Haag…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Matthijs Sepers stierf in Mauthausen

Sepers, Matthijs

De agent van politie Matthijs Sepers was waarschijnlijk betrokken bij het werk van de Raad van Verzet. Hij werd in 1944 gearresteerd en stierf in KZ Mauthausen…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Frentrop, Cornelis

In het overlijdensregister van de gemeente Leiden werd op 9 augustus 1946 de overlijdensakte ingeschreven van Cornelis Frentrop (1924), afkomstig van het Standesamt van Berlijn. Volgens die Berlijnse akte stierf Cornelis (Kees) op 4 augustus 1944 in Berlijn. Uit gegevens die de familie heeft verzameld blijkt een ietwat merkwaardige levensloop…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Pijlen, Samuel van

Samuel van Pijlen, eigenaar/uitbater van hotel-café-restaurant De Gouden Leeuw, werd in mei 1944 gearresteerd in verband met de razzia in de wijk De Kooi. Hij overleed op 2 juli 1945 in Maastricht na uit KZ Dachau te zijn teruggekeerd. Hij was 44 jaar oud…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Bocxe, Franciscus

Franciscus Bocxe (1915) was ambtenaar op de afdeling Metaal en Overige bedrijven van het Leidse arbeidsbureau aan de Doezastraat. Hij werd gearresteerd in de nacht van 15 op 16 mei 1944 in verband met de razzia in de wijk De Kooi. Bocxe werd overgebracht naar de Sipo/SD in Rotterdam.Volgens de… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .