Arbeidscentrale

De Arbeidscentrale (AC) was de falsificatiecentrale van de Leidse afdeling van het Nationaal Steunfonds. De AC werd geleid door Joh. Siebelt, die opereerde onder de schuilnaam Joop van AC. Siebelt was in augustus 1942 uit Lisse naar Leiden gekomen in verband met zijn werk op de afdeling statistiek van het… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Schneiders, F.I.M.

Frans Schneiders (1901-1970) was als journalist verbonden aan het rooms-katholieke dagblad De Leidsche Courant. Hij was ook secretaris van het Katholieke Journalistenverbond. Het katholicisme was een leidraad in zijn leven. Daarnaast werd zijn leven bepaald door de liefde voor zijn Hongaarse echtgenote en het land Hongarije. Daarover schreef hij een… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Breebaart, Aart en Chrétien

De ouders van de broers Breebaart hadden een manufacturenwinkel aan de Mare in Leiden. Chrétien (1919-2001) en Aart (1921-2003) hadden veel contact met Theo Talboo. Aart en Chrétien Breebaart en diens verloofde Anneke Westerbrink met haar zussen Corrie en Hennie werkten in de zomer van 1944 aan het invullen van… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Rivière, Jean la

Jean la Rivière (1921) werd begin maart 1942 aangesteld als arbeidscontractant op het Leidse distributiekantoor. In 1944 werd hij medewerker van de Arbeidscentrale van het Leidse afdeling van het Nationaal Steunfonds (NSF). Hij was vooral kundig in het namaken van handtekeningen. Of hij ook contactman was op het distributiekantoor is… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Schlagwein, Pieter

Op 19 oktober 1942 bracht een bewoner van de Hoge Morsweg een portefeuille aan het bureau met daarin een persoonsbewijs, een tabakskaart van de distributiedienst en twee zilverbons van elk één gulden. Dat waren toen geldige betaalmiddelen. De man had de portefeuille gevonden op zijn terrein. Het stond op naam… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Tetteroo-de Graaf, Toon en Ria

Toon Tetteroo (1914) was werkzaam op de tekenkamer van NV foto-litho Inrichting Koningsveld in de Breestraat. Hij was in staat om de zwarte letter J uit persoonsbewijzen te verwijderen met behulp van een scherp mesje. Hij deed dit onder meer voor het echtpaar Voortman-Schelvis. Mogelijk kon hij ook de geboortedatum… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Montanus, Kees en Gon

Kees Montanus (1916-1985) was sedert 1933 ambtenaar van het gemeentelijk bureau Bevolking. Hij werkte mee aan het doorvoeren van valse gegevens in de bestanden van de gemeente Leiden voor de illegale groep van Lex Bernard. Wat hij precies deed is nooit duidelijk beschreven. In 1983 kreeg hij samen met zijn… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Wijk, Cor van

Deze ambtenaar van het gemeentelijk bureau Bevolking heeft vanaf april 1944 tot aan de bevrijding ruim 400 valse of vervalste persoonsbewijzen verstrekt aan personen uit Leiden om heel uiteenlopende redenen. Daarbij kon hij ook distributiestamkaarten leveren. Van Wijk raakte via zijn collega Kees Montanus betrokken bij het illegale netwerk van… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .