Opbouwdienst

Gepubliceerd op

Na de capitulatie op 14 mei 1940 waren alle Nederlandse militairen in bezet gebied formeel krijgsgevangenen. De militairen, die niet al naar Duitsland waren overgebracht moesten zich bij hun oude kazerne melden. Het Nederlandse leger werd in no time ontbonden en de militairen konden in principe naar huis. De grote vraag was nu wat er met de ruim 300.000 gedemobiliseerde militairen moest gebeuren. Wanneer men direct weer aan het werk kon, was er geen probleem, maar veel oud-militairen dreigden werkloos te blijven. Daarom werd per 15 juli de Opbouwdienst opgericht, een  overgangsorganisatie om ruim 50.000 mannen nuttig in te zetten. De oud-militairen werden ingezet om de overbodig geworden verdedigingswerken te verwijderen en her en der oorlogsschade op te ruimen. De Opbouwdienst werd in de zomer van 1941 vervangen door de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD).

Opbouwdienst in Leiden
In Leiden werden verschillende panden door de Opbouwdienst in gebruik genomen. Na de inkrimping van de Opbouwdienst eind 1940 konden ruim 120 in Leiden woonachtige mannen overstappen naar de vaste kern van de Luchtbeschermingsdienst. Over de activiteiten van de in Leiden gevestigde Opbouwdienst is verder niets bekend.

Herengracht 24Commandant; chef-staf; bureau Algemene Zaken; afdeling Personeel en Organisatie; afdeling Materieelleegstaand pand
Gangetje 14Technische Dienst; afdeling Comptabiliteit.leegstaand pand
Gangetje 12Intendance; Veterinaire Dienst; afdeling Ontwikkeling en Ontspanning; afdeling Distributieleegstaand pand
Rapenburg 35Stafdetachementleegstaand pand
Rijnsburgerweg 95Geneeskundige Dienstleegstaand pand
Noordeinde 52C.-Stafdetachementleegstaand pand
Lusthoflaan 2C.-Auto AfdelingRK meisjesschool LO
Lusthoflaan 4C.-Auto AfdelingGereformeerde lagere school
 Hansenstraat 71/73 GarageLuxor garage