Strijdend Nederland

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Strijdend Nederland titelHet blad Strijdend Nederland (met de ondertitel ‘men rekent de uitslag niet, doch telt het doel alleen’) was een uitgave van De Nederlandse Verzetsorganisatie.  Het verscheen wellicht eind 1944 voor het eerst, maar in ieder geval werd het blad vanaf januari 1945 wekelijks vervaardigd. Eerst gestencild en vanaf 7 april 1945 gedrukt. De oplage bedroeg 2000-6000 exemplaren. Het doel was om via de uitgave geld op te halen ter ondersteuning van de onderduikers, die door de NVO werden ondersteund. Verschillende medewerkers waren eerder betrokken geweest bij het vermenigvuldigen en verspreiden van Kroniek van de Week. De redactie berustte bij dr. Konrad Landsberg.
Na de bevrijding probeerde Lex Bernard, de leider van de NVO, het blad te continueren, maar dat liep uit op een mislukking.

De titel wordt vermeld in Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989) nr. 790.