De Blaasbalg

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Begin 1939 richtte G.J. van Heuven Goedhart, hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad en vice-voorzitter van het Comité voor waakzaamheid tegen het fascisme een nieuw actiecomité op onder de naam Weest op uw hoede. In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten maakte het comité een speciaal blad, De Blaasbalg. Het blad wilde ‘het vuur van de vrijheid aanwakkeren’ tot het weer hoog zou oplaaien ‘in ons vrije Nederland’. ‘Want zonder vrijheid is Nederland Nederland niet meer’. De Blaasbalg was tegen het fascisme, de NSB, antisemitisme enzovoort. In Leiden ontstond een klein comité. dat zich richtte op de verspreiding van het blad, dat in totaal vijf maal zou verschijnen in een oplage van rond het miljoen exemplaren in heel Nederland. Het contact tussen Utrecht en Leiden werd gelegd door Mia van Meurs-van der Burg, een zeer geëngageerd journaliste, die in 1938 Polen was uitgezet wegens het publiceren van een kritisch stuk over pogroms in dat land. Zij had enige tijd een verhouding met Van Heuven Goedhart. Haar jongere zus Jet en haar echtgenoot Piet van Traa behoorden tot de Leidse groep, evenals Mies Juynboll-van Ysselsteyn en Clemence Smits-de Wit. Uit deze groep zou de Leidse Parool-groep voortkomen.

Van Heuven Goedhart werd in 1942 leider van het illegale blad Het Parool en zou verder een prominente rol in het verzet gaan spelen tot hij in 1944 naar Engeland uitweek en daar minister van justitie werd.